Hỗ trợ dịch vụ

0775009998
HOSTING CÁ NHÂN
Cá nhân 1
Chi phí/tháng: 199.000đ
Chi phí/năm: 2.388.000đ
 • 2Gb dung lượng lưu trữ
 • 40Gb băng thông
 • 2 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • 10 subdomain tên miền phụ
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
Cá nhân 2
Chi phí/tháng: 279.000đ
Chi phí/năm: 3.348.000đ
 • 3Gb dung lượng lưu trữ
 • 70Gb băng thông
 • 3 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • 20 subdomain tên miền phụ
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
Cá nhân 3
Chi phí/tháng: 406.000đ
Chi phí/năm: 4.872.000đ
 • 5Gb dung lượng lưu trữ
 • 160Gb băng thông
 • 5 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • 60 subdomain tên miền phụ
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
HOSTING DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp 1
Chi phí/tháng: 500.000đ
Chi phí/năm: 6.000.000đ
 • 7Gb dung lượng lưu trữ
 • 280Gb băng thông
 • 7 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • 120 subdomain tên miền phụ
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
Doanh nghiệp 2
Chi phí/tháng: 542.000đ
Chi phí/năm: 6.504.000đ
 • 8Gb dung lượng lưu trữ
 • 340Gb băng thông
 • 8 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • 180 subdomain tên miền phụ
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
Doanh nghiệp 3
Chi phí/tháng: 600.000đ
Chi phí/năm: 7.200.000đ
 • 10Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • 10 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • 400 subdomain tên miền phụ
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
HOSTING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
THƯƠNG MẠI 1
Chi phí/tháng: 840.000đ
Chi phí/năm: 10.080.000đ
 • 16Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • 16 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • Không giới hạn subdomain
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
THƯƠNG MẠI 2
Chi phí/tháng: 1.340.000đ
Chi phí/năm: 16.080.000đ
 • 30Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • 30 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • Không giới hạn subdomain
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
THƯƠNG MẠI 3
Chi phí/tháng: 2.670.000đ
Chi phí/năm: 32.040.000đ
 • 70Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • 70 cơ sở dữ liệu MySQL5
 • Không giới hạn subdomain
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
HOSTING VIP
VIP 1
Chi phí/tháng: 3.000.000đ
Chi phí/năm: 36.000.000đ
 • 80Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn cơ sở dữ liệu
 • Không giới hạn subdomain
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
VIP 2
Chi phí/tháng: 3.330.000đ
Chi phí/năm: 39.960.000đ
 • 90Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn cơ sở dữ liệu
 • Không giới hạn subdomain
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay
VIP 3
Chi phí/tháng: 3.600.000đ
Chi phí/năm: 43.200.000đ
 • 100Gb dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn cơ sở dữ liệu
 • Không giới hạn subdomain
 • Server đặt tại Việt Nam
 • Backup miễn phí
Đăng ký ngay