Hỗ trợ dịch vụ

0775009998

ICC Gói 10

10 người dùng

6,600,000 /năm
 • 30 GB dung lượng / email
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 25

25 người dùng

16,500,000 /năm
 • 30 GB dung lượng / email
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 50

50 người dùng

33,000,000 /năm
 • 30GB dung lượng / email
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 100

100 người dùng

66,000,000 /năm
 • 30GB dung lượng / email
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 200

200 người dùng

132,000,000 /năm
 • 30GB dung lượng / email
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 500

500 người dùng

333,000,000 /năm
 • 30GB dung lượng / email
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 1000

1000 người dùng

660,000,000 /năm
 • Không giới hạn dung lượng
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói 2000

2000 người dùng

1,320,000,000 /năm
 • Không giới hạn dung lượng
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7

ICC Gói KGH

Không giới hạn người dùng

Liên hệ
 • Không giới hạn dung lượng
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7