Hỗ trợ dịch vụ

0775009998

Cơ hội việc làm

cloud-hosting-image

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI ICC


ICC chú trọng duy trì văn hóa công ty độc đáo, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, và đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên.

STT
Vị trí tuyển dụng
Khu vực
1. Nhân viên kinh doanh Hà Nội & Hồ Chí Minh
2. Nhân viên lập trình PHP Hà Nội & Hồ Chí Minh
3. Nhân viên hành chính nhân sự Hà Nội & Hồ Chí Minh
4. Nhân viên kế toán Hà Nội & Hồ Chí Minh
5. Nhân viên Truyền thông - Marketing Hà Nội & Hồ Chí Minh